El blog de Rosa Pérez Garijo, Vicepresidenta 4a - Diputada Delegada d'Inclusió Social, Teatres i Memòria Històrica

Una Esquerra Unida per a transformar la societat

(Article publicat el 7 de maig en: http://valenciaextra.com/una-esquerra-unida-per-a-transformar-la-societat/)

El cap de setmana passat, les meues companyes i companys em van triar coordinadora general d’Esquerra Unida del País Valencià. Sens dubte, és un gran honor comptar amb la seua confiança per poder desplegar un projecte polític que tinga veu pròpia al carrer i en les institucions. Ho he dit moltes vegades i ho tornaré a repetir les vegades que faça falta: pot ser que en 2015 altres forces ocuparen l’espai electoral d’EUPV, però mai podran ocupar el nostre espai polític.

És per això que, a més de ser un honor, ostentar la coordinació d’Esquerra Unida suposa també una gran responsabilitat. De manera col·legiada, hem de fer front a una sèrie de reptes que tenim per davant a tan sols un any vista de les properes eleccions municipals i autonòmiques. I el més important d’ells és aconseguir que EUPV siga un projecte útil per a les classes populars, a més de necessari per a la transformació social.

És evident que en 2015 va haver-hi un canvi polític i es va produir el desallotjament del “Partit Podrit” de les institucions més importants del País Valencià. No obstant això, tres anys després, des d’Esquerra Unida veiem amb preocupació que –llevat d’algunes excepcions– la majoria de polítiques del govern del Botànic són timorates, i en gran part, continuistes amb les implementades pel Partit Popular. Necessitem un govern que trenque amb les polítiques de dretes, que siga valent i aplique, sense por, polítiques que afavorisquen a la classe treballadora, la gran pagana d’aquesta mal anomenada “crisi” que, en veritat, és una estafa.

Queda molt per fer durant aquest temps perquè totes aquelles persones que s’han quedat pel camí –joves amb contractes precaris, dones que tiren endavant soles amb els seus fills i filles, famílies que no arriben a final de mes, persones ancianes amb pensions mínimes, majors de 55 anys que no troben treball, etc.– percebisquen a Esquerra Unida com la força política que realment defensa els seus interessos, i es convertisca en la veu dels qui no tenen veu.

Posarem tota la nostra voluntat i la nostra obstinació a aconseguir-ho, perquè estem segures que Esquerra Unida del País Valencià és una força útil i necessària i en 2019 serem la garantia d’un govern que duga a terme veritables polítiques de transformació i no meres mesures cosmètiques. Un executiu que tinga com a objectius l’ocupació de qualitat, la millora de les condicions de vida de les persones i uns serveis públics dels quals estar orgullosos i orgulloses.

Posem-nos en marxa i construïm, juntes i entre totes, l’Esquerra Unida capaç de transformar la societat.