26
Set
12:00
Agenda de Francesc Xavier Rius i Torres

Reunió - Caps de Serveis

Assistents

Francesc Xavier Rius i Torres

Diputat de l'Àrea de Cultura