24
Set
12:00
Agenda de Francesc Xavier Rius i Torres

Ple de la Diputació

Assistents

Francesc Xavier Rius i Torres

Diputat de l'Àrea de Cultura